article

Retoriek en dialectiek in de Pseudo-Clementinen : de zoektocht naar de ware sophia in de disputen met Appion

Benjamin De Vos (2017) TETRADIO : UNIVERSITEIT GENT : GRIEKENLANDCENTRUM

More from

Reference details