miscellanea

Hydrologisch attest voor de bemaling ten behoeve van een gebouw van Mercator en Noordstar NV gelegen te Antwerpen, Desguinlei 10

William De Breuck Published in 1998 in Gent by Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie

Reference details