miscellanea

Hydrogeologische studie van de gespannen watervoerende laag in het Massief van Brabant onder West- en Oost-Vlaanderen - inventarisatie gegevens dossier 30/4

R Wattiez, Marleen De Ceukelaire, Ph Van, L Walschot, Marc Van Camp Published in 1986 in Gent by Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie

Reference details