miscellanea

Hydrogeologische studie van de geplande bouw van een nieuwe sluis te Lozen en de daarmee gepaard gaande aanleg van een nieuw kanaalvak - ontwerp van eindverslag

Luc Lebbe, Ivan Bolle, Marc Van Camp Published in 1990 in Gent by Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie

Reference details