miscellanea

Gedetailleerd geologisch verslag over de oorsprong en de aard van de bodem, de vaststelling van de zone ter bescherming van de bron tegen verontreiniging en het verband tussen de bodemgesteldheid en de aard en het type van de minerale substanties van de winning van de Ordal PVBA te Ranst

Michel Mahauden Published in 1988 in Gent by Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie

Reference details