miscellanea

Hydrogeologisch onderzoek naar de gevolgen voor natuurherstel in de 'Leiemeersen', te Oostkamp, van de aanwezigheid van een oud huisvuilstort

Kristine Martens, Kristine Walraevens, Marc Van Camp Published in 1995 in Gent by Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie

Reference details