article

Kornhaas: verduidelijking over de interferentie van de vrijheid van vestiging voor vennootschappen met insolventierechtelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregelen

Hans De Wulf (2016) TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH HANDELSRECHT = REVUE DE DROIT COMMERCIAL BELGE

Reference details