miscellanea

Ex ante beleidsevaluatie voor beleidsinstrumentenkeuze Beschrijving en bevindingen van onderzochte beleidsinitiatieven: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Joost Vandoninck, Marleen Brans, Ellen Wayenberg, Ellen Fobé Published in 2016

Reference details