article

De aan-constructie in het 17de-eeuwse Nederlands: een semasiologische studie

Tim Geleyn, Timothy Colleman (2015) TAAL & TONGVAL

Reference details