chapter

De buitengerechtelijke bescherming: een overzicht met aandacht voor een aantal discussiepunten in de rechtsleer en met een voorstel van een aantal modellen

Jan Bael Published in 2016 in Brugge by die Keure

More from

Reference details