article

Tilbage til fremtiden? Historien om FN’s fredsbevarende operationer genfortalt som led i det globale imperiale systems udviklingshistorie” (Back to the Future? The History of UN Peacekeeping Operations recast as a part of the History of the Global Imperial System)

Martin Jorgensen, Lasse Jensen, Lars Henriksen (2016) NOTER

Reference details