article

Commentaar bij art. 567 W.Venn

Kristof Maresceau (2014) Artikelsgewijze commentaar Vennootschappen en Verenigingen

Reference details