presentation

Paul Otlet en de verruimtelijking van informatie

Wouter Van Acker Published in 2009 in Arnhem Nederland by Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland KVAN)

Reference details