presentation

Paul Otlet en de verruimtelijking van informatie

Wouter Van Acker Published in 2009 in Arnhem, Nederland by Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)

Reference details