article

Welk instrumentarium hebben leerkrachten voorhanden om gedrags- en emotionele problemen bij leerlingen in kaart te brengen?

Sarah Neven, Britt Adams, Eric Schoentjes, Sarah Bal (2015) TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPEDAGOGIEK, KINDERPSYCHIATRIE EN KLINISCHE KINDERPSYCHOLOGIE

Reference details