chapter

Het stakingswapen als politiek breekijzer in de Belgische rechtstraditie

Bruno Debaenst, Bram Delbecke Published in 2015 in Gent by Academia Press

Reference details