article

Een beeld zegt meer dan duizend woorden: het gebruik van beeldmateriaal in strafrechtelijke procedures inzake arbeidsongevallen op het einde van de negentiende eeuw in België

Bruno Debaenst (2014) PRO MEMORIE

Reference details