chapter

De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen inzake onrechtmatige bedingen

Reinhard Steennot, Gert Straetmans Published in 2015 in Antwerpen by Intersentia

Reference details