article

'Digital Studies': het wijsgerig kader (vertaling van tekst B. Stiegler)

Judith Wambacq, Bart Buseyne (2015) DE UIL VAN MINERVA

Reference details