article

'Tot bevordering van de Nederlandstalige filmcultuur': de invoering van een Vlaams filmproductiebeleid (1945-1965)

Gertjan Willems (2015) WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN OP HET GEBIED VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE VLAAMSE BEWEGING

Reference details