miscellanea

Internationale trends op het vlak van eGovernment

Davy Janssen, Jarl Kampen, Sabine Rotthier, Kris Snijkers Published in 2003 in Gent, Leuven by SBOV

Reference details