miscellanea

Leo Kenis (red.), Quadraginta margaritae: Veertig jaar Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Leuven: Peeters, 2014. 96 blz., ill. - ISBN 978-90-429-3194-7. € 35,00

Ine Kiekens Published in 2015 in Antwerpen by Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw

Reference details