article

Uitstel van de inwerkingtreding van het nieuwe pandrecht

Jennifer Callebaut (2015) NIEUW NOTARIEEL KWARTAALSCHRIFT

Reference details