article

Noemen voor 'noemen' en 'heten' (Frans nommer/se nommer). Een polycausaal verhaal over opkomst en verspreiding van een 'niet-algemeen Belgisch-Nederlands' woordgebruik

Luc De Grauwe (2014) BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE = HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE EN DIALECTOLOGIE

Reference details