presentation

Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie

Anjuli Van Damme, Wim Hardyns, Lieven Pauwels Published in 2015

Reference details