miscellanea

Componenten - modellen - scenario's: contouren voor een museum voor hedendaagse kunst

Maarten Liefooghe, Maarten Van Den Driessche, Birgit Cleppe, Roelof Griffioen Published in 2014 in Gent by Labo A, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent

Reference details