miscellanea

Optimaliseren en actualiseren vanuit milieuoogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement

Koen De Baets, Laura Clerix, Pieter-Jan Kröhle, Dirk Lauwers, Johan De Mol Published in 2012 in Diepenbeek by Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken – Spoor Verkeersveiligheid

Reference details