article

Een roze eiland in de oceaan van de ‘reguliere’ sport? De voordelen van Gay Games participatie belicht vanuit de sociale identiteitstheorie

Charlotte Van Tuyckom (2009) TIJDSCHRIFT VOOR SOCIOLOGIE

Reference details