article

Van arrangeren tot renseigneren: smaad en geweld van militairen tegen hun oversten tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tom Simoens (2011) BIJDRAGEN TOT DE EIGENTIJDSE GESCHIEDENIS = CAHIERS D'HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT

Reference details