presentation

Onderzoek naar het stedelijk hitte-eiland effect in Gent: de koppeling naar het socio-economische aspect als noodzaak voor het ruimtelijk beleid

Karel Van den Berghe, Geiske Bouma, Elke Vanempten, Caroline Uittenbroek, Stephan Reniers Published in 2014 in Amsterdam, Nederland by Stichting Planologische Diskussiedagen

Reference details