chapter

De inspecteur in het Europa van de 21ste eeuw: Sisyphus of Hercules?

Yves Jorens, Dirk Gillis, Patrick Humblet Published in 2013 in Merelbeke, Belgium by Wolters Kluwer Belgium NV

Reference details