chapter

O metodakh sopostavitel'nogo izuchenija onomastiki vostochnoslavjanskogo magicheskogo fol'klora

Aleksey Yudin, Ben Dhooge, Thomas Langerak Published in 2013 in Amsterdam, The Netherlands by Pegasus

Reference details