presentation

Van uitvoeringsagent naar partner? de impact van het Planlastendecreet op de interbestuurlijke verhoudingen in Vlaanderen

Tess Poppe, Ellen Wayenberg, Filip De Rynck Published in 2013

Reference details