chapter

De Belgische Onafhankelijkheid: het orangisme, de oprichting van de openbare veiligheid en de gemeentelijke autonomie

Paul Ponsaers, S Ruiter, W Bernasco, W Huisman, G Bruinsma Published in 2013 in Amsterdam, Nederland by Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR) & Afdeling Strafrecht & Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Reference details