chapter

De toepasselijkheid van algemene bestuursrechtelijke regimes op de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Frederik Vandendriessche, S De Somer, J Dujardin, W Somers Published in 2013 in Brugge by Die Keure

Reference details