article

Over de inmenging van het college van burgemeester en schepenen in een namens zijn gemeente gevoerd debat voor de rechter

Pierre Lefranc (2011) TIJDSCHRIFT VOOR MILIEURECHT

Reference details