chapter

Atypisch criminologisch reisgedrag: een gevalsstudie

Stijn Van Daele, Stijn Ruiter, Wim Bernasco, Wim Huisman, Gerben Bruinsma Published in 2013 in Amsterdam, Nederland by NSCR & VU

Reference details