article

'Van groeter bannicheit hoers herten': de conditionering van de alledaagse gevoelswereld in vrouwelijke gemeenschappen uit de laatmiddeleeuwse Moderne Devotie

An-Katrien Hanselaer, Jeroen Deploige (2013) TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS

Reference details