miscellanea

Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie, C Bijleveld, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 316 p

Lieven Pauwels, Paul Ponsaers Published in 2005

Reference details