miscellanea

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen

Alexandre Reynders, Cornelis Van Heeringen, Jan De Maeseneer, Chantal Van Audenhove Published in 2009 in Leuven by Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Reference details