miscellanea

Vergelijkend evaluatiekader voor duurzame stadsprojecten: transitie via fysiek-ruimtelijke projecten in de stad

Sophie Devolder, Thomas Block, Erik Paredis Published in 2013 in Gent by Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling

Reference details