chapter

De 'nationalisering' van Duitse immigranten en hun familieleden in België (1850-1920): het perspectief van kwalitatieve bronnen

Frank Caestecker, Antoon Vrints, Koen Matthijs, Jan Kok, Hilde Bras Published in 2012 in Leuven by Acco

Reference details