chapter

Art. 66quater en 67bis van de auteurswet van 30 juni 1994

Hendrik Vanhees, Reinhard Steennot, J Stuyck, Eddy Wymeersch Published in 2012 in Mechelen by Kluwer

Reference details