article

Ruimtelijke ordening bij de buren: een vergelijking van de NL Ontwerp-structuurvisies Infrastructuur en Ruimte met de Vlaamse Startnota Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Luuk Boelens, Peter Renard (2011) RUIMTE (BRUSSEL)

Reference details