article

NEC-plafonds als toetsingsgrond bij milieuvergunningen: neen, tenzij: noot onder HvJ 26 mei 2011, gevoegde zaken C-165/09 tot en met C-167/09, Stichting Natuur en Milieu

Hendrik Schoukens (2012) TIJDSCHRIFT VOOR OMGEVINGSRECHT EN OMGEVINGSBELEID

Reference details