article

Van ontginningsgebied naar ecologische hotspot: het opvullen van groeves met spontane natuurontwikkeling juridisch gekaderd: noot onder RvS, nr. 167.889, 17 februari 2007

Hendrik Schoukens (2008) TIJDSCHRIFT VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW = TROS (BRUGGE)

Reference details