article

De recente rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de Habitatrichtlijn: enkele nuttige lessen voor de toepassing van Natura 2000 in Vlaanderen

Hendrik Schoukens (2011) TIJDSCHRIFT VOOR MILIEURECHT

Reference details