article

Lokale belasting ten laste van telecomoperatoren op gebruik van openbaar domein voor kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrusting kan niet

Sylvie De Raedt (2012) NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD = NJW (MECHELEN)

Reference details