miscellanea

Lokale besturen als participanten in een interbestuurlijk egovernment: casestudie van de Kruispuntbank van ondernemingen

Simon Vander Elst, Filip De Rynck Published in 2011 in Gent by Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde; Hogeschool Gent

Reference details