chapter

Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie in twee Vlaamse steden

Karel Noppe, Gudrun Vande Walle, Marleen Easton Published in 2011 in Mechelen by Kluwer

Reference details