chapter

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 juli 2011: gedeeltelijke vernietiging van de wetten van 30 december 2009

Isabelle Bambust Published in 2011 in Brussel by Wolters Kluwer Belgium ; Orde van Vlaamse Balies

Reference details